مداد چشم دوسر Very Me (رنگ سفید و مشکی)

در 5 رنگ متنوع
چشمانی خیره کننده، آرایشی حرفه ای، نگاهی آتشین را با مداد دو رنگ وری می تجربه کنید.
کد رنگ: 32185(مشکی و سفید)
وضعیت دسترسی: قابل دسترسی در 2-4 روز
30,000 تومان
20,000 تومان