نحوه ارسال سفارش

سفارشات ثبت شده در هر روز، در اولین روز کاری بعد از ثبت، ارسال می گردند، و بین 2 روز تا حداکثر 4 روز کاری، مرسوله را دریافت خواهید کرد.