نحوه صحیح استفاده از کرم دور چشم

کرم دور چشم را با ضربه آرام انگشت وسط دستتان پخش کنید. (توجه: استفاده نادرست از کرم دور چشم میتواند منجر به خارش، سوزش یا ورم پوست دور چشم شما شود.)

backgroundLayer 1
پشتیبانی آنلاین واتساپی